Copyright & privacy

Copyright


Alle teksten, foto's en andere werken gepubliceerd op de internet pagina zijn onderworpen aan het auteursrecht van Pon's Automobielhandel B.V. indien niet anders is aangegeven. Overlapping, distributie, opslag, communicatie, omroep en de reproductie of doorgeven van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van Pon's Automobilehandel B.V. is verboden.Trademarks

SEAT, SEAT Service, het SEAT logo, TSI, TFSI evenals het model zijn geregistreerde handelsmerken van Pon's Automobielhandel B.V.Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens

Pon’s Automobielhandel B.V. (Pon) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Pon houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Pon gevestigd te Leusden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.


Verwerking van persoonsgegevens

Om uw bestelling op correcte wijze te verwerken verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Betaalgegevens
  • IP-adres
  • E-mail adres
  • Kenteken

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt persoonlijke gegevens ook in uw account inzien.

Tijdens het bestelproces en invullen van formulieren wordt er altijd gebruik gemaakt  van een beveiligde SSL-verbinden. Zo worden uw gegevens op een veilige manier verwerkt.

Pon legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer je diensten en/of producten van de Pon afneemt of anderszins contact heeft met de Pon. Pon gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten. Indien u toestemming geeft dan zal Pon u op de hoogte houden van haar nieuwe producten en diensten. Ook kan Pon, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Pon rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kun je dit melden via www.seat.nl/afmelden.

E-mail adres

Jouw e-mailadres echter, zal uitsluitend door SEAT worden gebruikt om je te informeren over haar nieuwe producten en diensten. In iedere e-mail neemt SEAT een mogelijkheid op om je hiervoor apart uit te schrijven. Daarnaast kun je jouw toestemming voor het gebruik van jouw e-mailadres intrekken via www.seat.nl/afmelden.

Andere sites

Op de sites van Pon tref je links aan naar andere sites. Pon kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Pon, t.a.v. Klantenservice, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort.

Wijzigingen

Pon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Pon.


LEUSDEN, 2017